ನಿತ್ಯವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ : ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೊಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಗಳ ಬೆಳೆ : ಅಚ್ಚರಿಯಾದ ಜನತೆ….!

Leave a Reply

Your email address will not be published.