ನಿತ್ಯವಾಣಿನ್ಯೂಸ್: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಏಕತಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಬಸವನಾಗಿದೇವರವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ

Leave a Reply

Your email address will not be published.