ಸುಗುಣ ಡೇಯ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ – ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯುತ ಚಿಕನ್

ಸುಗುಣ ಡೇಯ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್  ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ – ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯುತ ಚಿಕನ್ ನಿತ್ಯವಾಣಿ,ಬೆಂಗಳೂರು, (ಜುಲೈ 07, 2021)  :  ಕೋವಿಡ್-19  ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಯುತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ದೈಹಿಕ…