“3”ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಶೆ..ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಲಾಭ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ.ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಲಾದ  “3”ರಾಶಿಗಳಿಗೆ. ದುಡ್ಡು,ನೆಮ್ಮದಿ,ಹೆಸರು,ಆಸ್ತಿ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಶೆ.. ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಚಲನವಲನದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.ಮೇಷ,ಕನ್ಯಾ,ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭೂ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ,ಮಡದಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ.ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭ,ವಿದ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ…