12 ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಗು ….ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ?

ವಿಯಟ್ನಾಂ:ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುವ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಡಿಗಳಿಂದ ಬೀಳುವವರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಳು. ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.31 ವರ್ಷದ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾಲಕ ನ್ಗುಯೇನ್ ನ್ಗೋಕ್ ಮಾನ್ಹ್ ತನ್ನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿದನು. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ..12 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿತು. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾನ್ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದ. ಅವಳು ಅವನತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಳು. ಅವನು ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಮಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಸೇರಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಾಲಕ, ‘ನಾನು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಿಳೆ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿದೆ. ತಾನು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಗು ಕಿರುಚುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಟೈಲ್ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಂದೆಯಾದವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ‘ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.