ನಿತ್ಯವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ : ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ : ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ ರಾಧಿಕಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.