ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಹೆಚ್. ಕೆ ಮುರುಗೇಶ್ ವಿಧಿ ವಶ…

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಹೆಚ್. ಕೆ ಮುರುಗೇಶ್ ವಿಧಿ ವಶ….. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಹೆಚ್, ಕೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 68 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ವಯಸ್ಸಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು,

Leave a Reply

Your email address will not be published.