ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ :: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಎಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಎಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಡಿ ಆರ್ ಪೋಲಿಸ್,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಗ್ರ(overall) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು  DAR ತಂಡವು 76 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.