ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಲಾಕ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಏನು ಇರುತ್ತೆ,,, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ ಜಿ ರಾಧಿಕಾ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ ಲಾಕ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಏನು ಇರುತ್ತೆ,,, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ ಜಿ ರಾಧಿಕ… ನಿತ್ಯವಾಣಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.(ಜೂ.20) : ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್, ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್, ಡೋರ್ ಡಿಲವರಿ ಮಾತ್ರ, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.